AIM HOT NEWS:
7 สิงหาคม 2563 03:01

5 ข้อที่สำคัญ ของ Website Visibility « 17 กันยายน 2555

 

Website Visibility คือ ?
 
Website Visibility คือ ความสามารถในการเรียกจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ คำถามสำคัญคือ ทุกวันนี้เราเข้าเว็บมหาวิทยาลัยกันเพราะเหตใด ? จากการวิเคราะห์โดยการสอบถามใน twitter ของผม ส่วนใหญ่ในไทยเว็บมหาวิทยาลัยไม่ได้สร้างประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกมากนักครับ และเนื่องจากผมเป็นคนที่มาจากภาคธุรกิจ การบรรยายเลยไม่ได้เน้นด้าน IT แต่เน้นด้านบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายของ Website Visibility ที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ผมแบ่งเป็น 5 ข้อที่สำคัญได้แก่
 
1.Web Architecture
 
เว็บไซต์ควรมี UI ที่ดี ดูง่ายใช้ง่ายสวยงาม, ควรเลิกการจัดโครงสร้างเว็บแบบโครงสร้างองค์กรซึ่งเว็บมหาวิทยาลัยไทยทุกที่ยังเป็นอยู่ แต่ให้จัดเพื่อ Customer Centric หรือ Stakeholder Centric แทน และสร้างจุดเด่นที่ชัดเจนตั้งแต่หน้าแรกให้คนทั่วโลกเข้ามาชมและทราบได้ทันที โดยผมได้ยก Case จากเว็บมหาวิทยาลัย Top Ten ระดับโลกทั้งหมดครับ นอกจากนี้ยังควรใช้ CMS ด้วยเหตผลหลายประการ
 
2. Content Strategy
 
เนื้อหาและองค์ความรู้ในเว็บไซต์เป็นสิ่งสำคัญ และเกี่ยวโยงกับเรื่องของนโยบายการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล, วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิด Conflict ระหว่าง IT และ Content Manager, การสร้างแผนพัฒนา Content, Content ในแต่ละประเภททั้้ง Niche, Mass, และ Global, การปรับเปลี่ยน Mindset ผู้บริหาร, Promote Special Content, User Generate content เช่นการสร้างบล็อกให้อาจารย์และนักเรียน,
 
3. Web Service
 
การทำให้เว็บมีสิ่งที่คนต้องเข้ามาใช้งาน บางมหาวิทยาลัยทำ App บริการผู้ใช้เว็บไซต์
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้เว็บมหาลัยติดอันดับโลกคือ Online Degree Program, E- Learning, Virtual Educations, Online tutoring ซึ่งของไทยยังต้อง implement กันอีกนานมากและยังสะท้อนค่านิยมหลายอย่างที่ไม่สอดคล้องอีกด้วย ผมยกตัวอย่าง MIT open courseware, Stanford และอื่นๆครับ ต้องขอบคุณ @warongมากครับ ที่ช่วยหาข้อมูลส่วนนี้ให้
 
4. SEO Search engine optimization
 
การทำ SEO และจัดระเบียบข้อมูลอย่างเหมาะสม ตาม SEO Checklist ที่ผมเคยเขียนไปบ้าง
 
5. SMO Social Media Optimization
 
การทำ SMO ดึง traffic จาก Social Media (ซึ่งกลายเป็นเรื่อง Standard ไปแล้ว) การ implement social media ในสังคมมหาวิทยาลัย โดยในเบื้องต้นยังบรรยายแบบอิง Website Visibility อยู่ แต่ผมเชื่อว่าตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยโลกเปลี่ยนทุกปีครับ และปีต่อๆไปน่าจะมีตัวชี้วัด Social Media ที่ชัดเจนแยกต่างหากจากเว็บไซต์
 
credit : ipattt